Ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών Γκολ στη Ζωή τίμησε την εκδήλωση «Περπατώ και Γυμνάζομαι με τους ρευματοπαθείς» του Αντιρευματικού Συνδέσμου (ΑΣΚ) στο πλαίσιο της στήριξης άλλων ΜΚΟ όπως ο ΑΣΚ. Το Γκολ στη Ζωή στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων πληθυσμού της κοινωνίας, όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του, ο Κούλλης Παύλου, ταμίας, Δ.Σ. του Γκολ στη Ζωή.

Η εκδήλωση διεξήχθη, κατά μήκος της Παραλίας των Φοινικούδων και της Λεωφόρου Πιαλέ Πασσιά, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, όπου τα μέλη και οι φίλοι του ΑΣΚ περπάτησαν κατά ομάδες. Συνοδευόμενοι από γυμναστές, ανέδειξαν πως η άσκηση για τους ρευματοπαθείς και όχι μόνο είναι σημαντική για ένα υγιές μοντέλο ζωής και επιβάλλεται να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο.

Η δράση έγινε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ρευματοπαθειών, η οποία καθιερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου, το 1996 από την Παγκόσμια Οργάνωση Ρευματοπαθειών και τιμάται κάθε χρόνο, με διάφορες ανά τον κόσμο εκδηλώσεις, με κύριο άξονα, την κατάλληλη ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού, των ατόμων με ρευματικές παθήσεις αλλά και των διαφόρων φορέων για τις ρευματικές παθήσεις.

Η ημέρα αυτή, σηματοδοτεί την παγκόσμια συλλογική προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ρευματοπαθών και αποτελεί την ταυτόχρονη κορύφωση των διαφόρων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου.